การจัดการความรู้
...

วิสัยทัศน์ (NT KM Vision)

“เป็นคลังความรู้ด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครบวงจร และพัฒนาคน ต่อยอดความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอัพเดทต่างๆ ของเรา
อ่านข่าวทั้งหมด
cover
NT จัดการสัมมนาการเขียนแผนที่ความรู้ การคัดเลือกและตรวจสอบหัวข้อความรู้ (Knowledge Mapping & Knowled...
5 ก.ค. 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์
cover
กำหนดการสื่อสารทิศทางการดำเนินงาน NT KM
23 พ.ค. 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์
cover
แผนแม่บทการจัดการความรู้ปี 2564 - 2568
29 ธ.ค. 2564 | แผนแม่บทการจัดการความรู้
cover
นโยบายการจัดการความรู้
24 ธ.ค. 2564 | แผนแม่บทการจัดการความรู้
cover
คู่มือการจัดการความรู้ NT ปี 2564-2568
24 ธ.ค. 2564 | คู่มือการจัดการความรู้ NT
cover
รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2564 (ถึงเดือนสิงหาคม)
29 ต.ค. 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน

บริการของเรา

บริการต่าง ๆ ของพวกเรา NT KM

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210  

ntkm@nt.ntplc.co.th

0 2104 1999

All rights Reserved © National Telecom Public Company Limited, 2021